โครงสร้างคณะทำงาน

1. โครงสร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

 

2. โครงสร้างทีมงานผู้ปฏิบัติงาน